Operacions administratives de recursos humans (DIGITAL VALENCIÀ: SET 2022)

8,95 IVA incluido

Descripción

Versió exclusiva digital

El manual professional d’Operacions administratives de recursos humans conté la formació necessària per exercir la funció de suport administratiu a les tasques que du a terme el departament de recursos humans.

Per aconseguir-ho, els continguts s’han estructurat en dotze unitats bàsiques, i tres blocs.

El primer desenvolupa la matèria vinculada amb la planificació dels recursos humans, així com els processos de formació i selecció de personal.

Unitat 1. Gestió de plantilles i comunicació interna.
Unitat 2. Formació i retribució: el pla de carrera.
Unitat 3. La selecció de personal.

El segon bloc de continguts, se centra en el marc legislatiu laboral, es planteja des de la relació entre empresari, treballador i Seguretat Social. De manera que, primer tractem el contracte de treball i les seves modalitats, passem a l’àmbit de les cotitzacions i finalitzem amb les prestacions.

Unitat 4. El dret laboral.
Unitat 5. Modalitats del contracte de treball.
Unitat 6. El finançament de l’estat del benestar.
Unitat 7. Les prestacions de la Seguretat Social.

Al tercer bloc, ens dedicarem a analitzar les tasques administratives que es realitzen en la gestió dels recursos humans a l’empresa. Iniciarem amb una introducció a l’estructura de la nòmina, per centrar-nos en el desenvolupament de tots els aspectes relacionats amb la seva confecció, com ara el càlcul del tipus de retenció. Finalment, estudiarem les conseqüències a la nòmina de les diverses circumstàncies i contingències que ens podem trobar. Acabarem amb una simulació que ens permetrà observar el procediment íntegre de gestió administrativa del personal.

Unitat 8. Les percepcions salarials.
Unitat 9. Les deduccions: IRPF.
Unitat 10. Càlcul avançat de nòmines.
Unitat 11. Modificacions i extincions contractuals.
Unitat 12. L’administració dels recursos humans.

Pel que fa als recursos oferts, s’han proposat exercicis resolts a cadascun dels apartats per facilitar la comprensió dels elements conceptuals. A més, en la conclusió de cada unitat es poden trobar qüestionaris de resposta múltiple i activitats, el solucionari del qual es troba a la plataforma disponible per al professor. Un altre dels instruments que s’ofereixen és l’autoavaluació per a cadascun dels blocs de continguts.

Aquest manual està finalitzat amb data d’agost del 2022, tots els continguts es troben totalment actualitzats. És un llibre en format exclusivament digital. Com a conseqüència de les actualitzacions constants que requereix aquesta matèria, la seva impressió ens obligaria a publicar nombroses rectificacions i annexes. Per evitar aquesta duplicitat de continguts hem seleccionat el format digital com a eina formativa, cosa que ens permet oferir un contingut viu, que alhora que la normativa vigent.

Amb un PVP de 8,95 impostos inclosos i els seus continguts totalment actualitzats, suposa l’obra definitiva per als nostres estudiants.

ISBN 978-84-125825-1-2 

 El manual s’ofereix en format digital, per a descàrrega en pdf protegit amb contrasenya. Es pot imprimir exclusivament pel titular del dret, es a dir qui ha comprat el llibre. Cada pdf te una marca de aigua i un codi QR que identifica al titular del dret. 

Si tens qualsevol dubte llig el article «Cómo funcionan nuestros libros digitales».