Gestió de Recursos Humans (DIGITAL_VAL: SEPT 2022)

Gestió de Recursos Humans (DIGITAL_VAL: SEPT 2022)

 • Benvinguts al manual professional de Gestió de Recursos Humans. Aquest text conté la formació necessària per a realitzar les operacions administratives en els processos de contractació i retribució de personal, la modificació, suspensió i extinció del contracte de treball, així com coordinar els fluxos d’informació que es generen, contribuint al desenvolupament d’una adequada gestió dels recursos humans. Aquest manual, está 100% actualizat a septembre del any 2022, acava de nàixer.   GRH Per a la seva consecució, els continguts s’han estructurat en nou unitats bàsiques, i dos blocs corresponents a cadascuna de les avaluacions. La simplificació del nombre d’unitats respecte a altres manuals, ve justificada tant per la durada horària com per la coincidència amb el mòdul de Formació i Orientació Laboral. La major part de llibres que es dediquen a aquesta matèria no es troben adaptats a aquestes circumstàncies, i fruit de l’experiència formativa de l’autor s’ha procedit a una rigorosa selecció conceptual. El primer bloc de continguts, se centra en el marc legislatiu laboral, es planteja des de la relació entre l’empresari, el treballador i la Seguretat Social. De manera que, en primer lloc, tractem el contracte de treball i les seves modalitats, passem a l’àmbit de les cotitzacions i finalitzem amb les prestacions.
  • Unitat 1. El dret laboral.
  • Unitat 2. Modalitats del contracte de treball.
  • Unitat 3. El finançament de l’estat de benestar.
  • Unitat 4. Les prestacions de la Seguretat Social.
  En el segon bloc, ens dedicarem a analitzar les tasques administratives que es realitzen en la gestió dels recursos humans a l’empresa. Iniciarem amb una introducció a l’estructura de la nòmina, per centrar-nos en el desenvolupament de tots els aspectes relacionats amb la seva confecció, com ara el càlcul del tipus de retenció. Finalment, estudiarem les conseqüències en la nòmina de les diverses circumstàncies i contingències que ens podem trobar. Acabarem amb una simulació, que ens permetrà observar el procediment íntegre de gestió administrativa de personal.
  • Unitat 5. Les percepcions salarials.
  • Unitat 6. Les deduccions: l’IRPF.
  • Unitat 7. Càlcul avançat de nòmines.
  • Unitat 8. Modificacions i extincions contractuals.
  • Unitat 9. L’administració dels recursos humans.
  Pel que fa als recursos oferts en el manual, s’han proposat exercicis resolts en cada un dels apartats per facilitar la comprensió dels elements conceptuals. A més, a la conclusió de cada unitat es poden trobar qüestionaris de resposta múltiple i activitats, el solucionari es troba a la plataforma disponible per al professor. SOLUCIONARIO GRH
  El present manual està finalitzat amb data d'agost de 2022, tots els continguts es troben totalment actualitzats. Es tracta d'un llibre en format exclusivament digital. A conseqüència de les actualitzacions constants que requereix aquesta matèria, la seua impressió ens obligaria a publicar nombroses rectificacions i annexos. Per a evitar aquesta duplicitat de continguts hem seleccionat el format digital com a eina formativa, la qual cosa ens permet oferir un contingut viu, que al mateix temps que la normativa vigent. Amb un PVP de 8,95 impostos inclosos i els seus continguts totalment actualitzats suposa l'obra definitiva per als nostres estudiants. ISBN:978-84-617-1552-7